Krizantén

A CSOPORT SZELLEMI VEZETŐJE - EGYSÉGSZELLEM-TANÍTÓ-BÖLCS
a csoport részére az alábbi imát adta 1999. február 26-án.


Teremtő Urunk! 

Kérünk Téged, segítsd a csoportot, hogy hatékonyan dolgozhasson a Föld és az emberek érdekében. Segíts minket, hogy embertársaink megnyíljanak, tanításunk befogadására, a megtisztulásra és a szeretetre. Tanítson és vezessen minket a Bölcs, hogy mi is egyre tisztábbak, jobbak, szeretetteljesebbek legyünk, a Teremtő Isten akaratából.


Az ima összefoglalja a csoport és tagjai által vállalt feladatot és annak megvalósítását.

Ehhez ad útmutatást Krizantén alábbi üzenete:

"Akkor él bennetek a tiszta szeretet, ha nem harcoltok az igazságért, hanem gyógyítjátok azokat a sebeket, amelyeket azok ejtettek embertársaitokon, akik legvadabbul harcolnak az igazságért."Előszó

A XX. század utolsó évtizedében erőteljes spirituális érdeklődés bontakozott ki az emberek között. Egyre több kérdő tekintet fordul Isten és az ő világa felé. Könyvek sokasága jelenik meg, és ma már nem számít tabu témának a fizikain túli létet firtató kérdésekről beszélni.

Egyre nagyobb teret hódítanak a keleti filozófiák, a jóga, a meditáció és különböző relaxációs technikák, melyek mind a belső lényeggel való kapcsolat fenntartására ösztönöznek.

A mai rohanó világban szükség van egy helyre, ahol az ember időről időre megpihenhet, egy gondolatra, mely megnyugvást ad. Mert van egy probléma, amire a tudomány nem talál magyarázatot, a filozófia is csak fejtegetésekkel válaszol.

Bár még sokan bolyonganak céltalanul, önmagukkal és a világgal elégedetlenkedve, napról napra férfiak és nők csodálkoznak rá a világ mélyebb értelmeire és nyernek ezáltal új célt életüknek. A spirituális lét megismerése az új kor emberének lehetőségévé és feladatává vált.

Napjainkban már megannyi kisebb-nagyobb csoport működik, akik jól-rosszul a maguk módján, de gyakorolják e feladatot. Ezért készült ez a oldal is, hogy közülük az egyiket bemutassa.


Bevezető

Pár évtizeden belül az emberiség eljut odáig, hogy felismeri, a testi-lelki egység, a belső harmónia megteremtése létének alapját képezi.
A világban való helytállás, a társadalom elvárásai, a gazdasági nehézségek úgy viselhetők el és változtathatók meg, ha az egyén megteremti belső békéjét.
Ez nem csak őt határolja el a külső nehézségektől, hanem kisugározva a környezetre, szép lassan átformálja azt.

A fizika törvényei megnyilvánulnak az ember és a Szellemi világ kapcsolatában is. Az Amint fent - úgy lent alapelv a világmindenség egészére érvényes, hat és működik. Bár lehet befolyásolni, hogy az egyén életére pozitívan - felemelően hasson, ehhez mindenekelőtt a belső alapot kell megteremteni.

A gondolat, a kimondott szó és az azt követő cselekedet teremtő erejű. Befolyásolja a környezetet, mivel minden és mindenki kapcsolatban áll egymással. Ha valakit érdekelni kezd a Szellemvilág és annak tiszta, jó oldalát keresi, falba ütközik, mert előbb magának kell megtisztulnia és jobbá válnia, hogy a kapcsolat is tiszta és jó lehessen.

Ebben segítenek Jézus tanításai, az égiek üzenetei, információi és a Szeretet - Elfogadás - Igazságosság hármas alapelve.
Segíthet egy csoport, mely hajlandó ezeket elsajátítani és magáévá téve alkalmazni. Egy a szeretettől áthatott közösség számára olyan dimenziók nyílhatnak meg, olyan tudás birtokába juthat, amiről még álmodni sem mer.
A Szeretet teremtő erejével olyan falak dönthetők le, amivel sem a politika, sem a tudomány, de még a vallás sem tud mit kezdeni.

Ezért van szükség ilyen csoportokra, ahol az emberek jó szándékkal, egymást segítve kerülhetnek feljebb, hogy egy más erkölcsű, más értékrendű és más szellemiségű társadalom jöhessen létre. Ennek alapjait, menetét és megvalósulásának lehetőségeit vázolják fel a
Krizantén-üzenetek.