Ébresztő emberiség!

ÉBRESZTŐ EMBERISÉG!

Az emberiség lelki-szellemi felemelkedésének időszakát éljük. A tudattal teremtett szellem emberként élve fejlődik. Nem engedheti meg sem magának, sem másoknak az igazságtalanságot. Minden szellemi erő azon munkálkodik, hogy a Föld és az emberiség egy magasabb tudatossági szintre emelkedjen, kezébe vegye sorsának irányítását, teremtsen egy új, igazságos világot, ahol az egyén fizikai jóléte, lelki-szellemi fejlődése a saját szabad elhatározásán múlik és nem mások jó vagy rossz indulatán.

Nem tudok egyetérteni azzal a mostanában elterjedő nézettel, hogy a globális pénzügyi hatalom - vagy rájön arra, hogy az eddigi tevékenysége katasztrofális helyzetet okoz, melyben maga is ellehetetlenül és ezért visszafogja magát és sokkal szerényebben szipolyozza tovább az emberek tömegeit – vagy a megalázott, tönkretett emberek elvérzése után ő maga a saját pusztulását okozza. Ennyire nem ostobák!
Mindkét elmélet az ő döntésükre bízza a megoldást.

Meddig hagyjuk még, hogy mások döntsenek kedvük szerint a mi sorsunkról?
Mikor jövünk rá arra, hogy nélkülük is van számunkra élet a Földön?
Mikor döbbenünk rá arra, hogy nélkülünk számukra nincs?
Mikor jut el végre a jó érzésű emberek tudatáig, hogy ők finanszírozzák saját kifosztóikat?
Mikor szabunk már gátat összefogva, egységben a már mindenki által felismert Igazságtalan manipulációkkal?
Meddig tűrjük még a nekik kiszolgáltatott emberek lelki-szellemi megalázását, az emberhez méltó élethez való joguk sárba tiprását?
Meddig akarunk még egy igazságtalan rendszerben, a megtermelt javak igazságtalan elosztását elfogadva, sőt támogatva, megalázott tehetetlenségben élni?

Ébresztő emberiség!
Egy új, igazságos világ nem attól fog megvalósulni, hogy Ők lemondanak extraprofitjaikról, hanem attól, hogy mi nem adjuk azt nekik oda! A Jog-szolgáltatást fel kell váltania az Igazság-szolgáltatásnak, és ezt csak együtt egységben a jóakaratú, pozitív gondolkodású emberek tehetik meg.


Krizantén lélek-test harmonizáló és önfejlesztő egyesület az új emberért.

Árvai László elnök
szellemi látó – spirituális gyógyító
www.krizanten.hu