2012.12.21-I VÁLTOZÁSOKRÓL

A 2012. december 21- i változásokról


Nem a világhálón és más terjesztő médiákon keresztül áradó, lehengerlő mennyiségű jóslásokra és ezekkel ellentétes értelmű „tudományos” megnyilatkozásokra szeretnék reagálni, de nehéz megállni, hogy az újból és újra egymásnak feszülő ellentétes – rémítek-nyugtatok – a dualitást mesterségesen fenntartani akaró emberek információáradatáról ne alkossak véleményt.

Nagyon röviden szeretném megvilágítani a 2012. 12. 21-i lehetséges eseményeket és azok hatásait fizikai szinten.

Mindenben, ami terjed, van valamennyi igazság. A baj az, hogy a változatlanságra, az állandóságra alapozva vezetik le elméleteiket, márpedig a teremtésben egyetlen állandó létezik, és ez a lassú folyamatos változás, a fejlődés. Rendkívül károsak azok a vélemények, hogy magasabb Szellemi lények, esetleg egy fejlettebb civilizáció majd mindent megold helyettünk, csak üljünk a babérjainkon és várjuk őket. Akik pedig azt hirdetik, hogy a szellemvilág, esetleg Mihály arkangyal, vagy más hatalmas entitások vezetése alatt fog minket, embereket kihúzni a csávából, azok végre meg kellene, hogy értsék a következő alapigazságokat.

Az ember az egyetlen olyan lény ebben az univerzumban, aki teste szerint „anyag”, lelke-szelleme szerint pedig az égi hierarchiához tartozó egység! A test és a szellem el nem választható egysége. Egyértelmű tehát, hogy az a szellemvilág mi magunk vagyunk, vagyis testben tartózkodásunk alatt emberi viselkedésünk, gondolkodásunk minősége határozza meg emberségünk, szellemiségünk minőségét. Már pedig ez a minőség nagyot változott az elmúlt két évtizedben, és ez maghatározza azokat a várható eseményeket, melyek a Földanya és rajta az egész emberiség felemelkedését segítik elő. Minden ennek érdekében történik-változik, és fog történni.
Tudomásul kell venni, hogy az ember tudatosságban való fejlődése illetve elkorcsosodása párszor már átírta történelmünket, és ma is ettől függ, mi vár ránk. Egyénenként pedig kinek világvégét, kinek egy Új korszak kezdetét jelenti 2012.12.21.
Egy biztos! A dátum választóvonal a régi és az új gondolatmintákkal élő gondolkodó emberek számmára!

A valóság látható eredményeket mutat! Az emberiség nagy része e két évtized alatt tudatosságában elérte a lehetőségét annak, hogy gondolatai teremtő ereje által más, megélhetőbb mederbe terelje az elkerülhetetlen változásokat, melyek a felemelkedéshez szükségesek. A Földanya, mint teremtett lény, a rá súlyként nehezedő fizikai ember és az ő lelki-szellemi része akkor mondhat le a földön megélni várható kataklizmákról, ha annak megélése már nem szükséges a felemelkedéshez. A Szeretet-Elfogadás-Igazságosság törvénye olyan tudati fejlődést biztosított és biztosít ma is nekünk, mely már hosszú évek óta teszi feleslegessé a jóslatokban szereplő történések nagy részét.
Az ember feladata tehát a saját és a teljes teremtés pozitív alakulása érdekében is az, hogy felismerve magában az Istenit, tiszteletben tartva a saját lelkét-szellemét, gondolataiban és gondolatait követő tetteiben szeretetteljes, elfogadó és igazságos életet éljen és tervezzen magának és környezetének. Ha így teszünk, úgy és az fog történni a Földön, a Földdel, amit mi szeretnénk, és tegye a szívére a kezét, ki akar rosszat szüleinek, gyermekeinek, barátainak, egyszóval szeretteinek. És figyelj jól! Ha esetleg te valakit mégis meggondolatlanul bántani akarsz, hát neki is vannak szerettei!

Összefoglalva mondandómat: Sem riogatni nem kellene az embereket, sem nyugtatni, hogy valaki majd mindent elintéz helyettük, viszont fel kellene világosítani mindenkit arról, hogy ő is hozzájárult ahhoz, hogy sok fenyegető katasztrófából csak az elviselhetők és a szellemi dimenzióváltáshoz legszükségesebbek valósultak meg eddig, és csak rajtuk áll a békés, nyugodt átmenet abba a magasabb tudati síkba, mely maga az emberek egyéni tudatainak összessége, a tudatos azonosulás saját lelkükkel-szellemükkel és ezen keresztül belső Isteni önvalónk megismerése, és így ennek a magasabb szellemi síkon való megélése, vagyis összekapcsolódása az embernek a Teremtővel.
A gondolat, amint megjelenik, önmagától a megvalósulásra törekszik. Rajtad áll, hogy körülményeid hatására keletkező gondolataidból mit támogatsz és mit nem. Csak az általad érzelmekkel támogatott gondolataid valósulnak meg. Döntsd el végre, mit szeretnél, és gondolataiddal vágyaid megvalósításán munkálkodj. Éld az életedet nyugodtan, boldogan, félelem nélkül, ha ezt kívánod magadnak és minden embernek a Földön, mert már annyian vagyunk ebben a táborban, hogy ez fog megvalósulni. Vagy élhetsz szorongások közepette, ha rosszat kívánsz embertársaidnak, mert veled a rossz dolgok fognak megtörténni, hisz saját gondolataidat éled majd meg.
Gondolkodj a szeretettől vezérelt elfogadással, és igazságosan cselekedd azt, amit gondolsz, mert a Földet és a felemelkedést támogató Isteni energiák most már akadályozhatatlanul áradnak. Támogatnak minden pozitív gondolatot és elősegítik azok megvalósulását. Egyesületünk azon munkálkodik évek óta, hogy a fent említett „beharangozott” változások megélhetőek legyenek.

Hiteles szellemi információink vannak arról, hogy az emberiség nem a bukás, a szakadék felé tart, hanem igenis kiérdemelte a tudatosságban való fejlődésével, hogy részt vállalhasson saját fizikai és szellemi felemelkedésében. Az emberek gondolatainak összessége határozza meg a jövőt, és ez a jövő Istennek tetsző vágyakkal érző, szeretetteljes emberiséget teremt.
Tehát a változások pozitív irányba mutatnak és továbbra is rajtunk – Ember-Szellemeken – múlik a jövő. KRIZANTÉN Lélek-Test Harmonizáló és Önfejlesztő Egyesület az Új Emberért

Árvai László           
 Elnök, Szellemi Látó