A gyerekek

A Föld spirituális dimenzióváltásának bizonyítékai már itt vannak közöttetek.
Emberek halnak meg váratlanul, mert feladatukat csak újra leszületésük után, megváltozott, már fejlődésre képes fizikai testükben lesznek képesek elvégezni.

Önként megy el a lélek, hogy nagyobb erővel, tudással dolgozhasson az égiek által támogatott változások megvalósításán. A közelmúltban és ezután született gyerekek éppen azoknak a problémáknak a megoldására születtek, melyeket ti már nem tudtok megoldani. Látók (aura-látók) már felismerik őket áttetsző, mégis sötétkék aurájukról, mely a mostani emberre nem jellemző. Rájuk már nem hatnak a „kinevelési módszerek”, az iskolák lélektani manipulációi. Magasabb rezgésszámú testük könnyedén vészeli át a változásokat, melyek fiatal felnőtt korukban érik el tetőpontjukat. A nagy feladat, a paradicsomi környezetek megvalósítása az ő általuk majd létrehozott magas szintű lelkiség és tudatosság könnyed összekapcsolódása Krisztus Szent Lelkével. A leereszkedő Isteni energia és a felemelkedő lélek találkozása egy olyan meghatározott dimenzionális ponton, ahonnan az út már csak a felfelé vágyás és törekvés útja, Krisztus által a teremtés igazi valóságához és Istenhez való csatlakozás, a fensőbb lét megteremtése és megélése az emberek számára.