Mi vár ránk 2012-ben?

Dimenzióváltás, paradigmaváltás, szemléletmódváltás, 
NEM világvége!

Régóta folyik sokfajta fórumon a találgatás, riogatás, valósnak vélt és félinformációk, feltételezések alapján hozott következtetésekből a 2012-es évre „meghirdetett” legújabb világvégével kapcsolatban.

Az okokról is sokat lehetne beszélni (mindez honnan indult, mi a célja), de fontosabb, hogy kiderítsük, valóban vár-e az emberekre, a Földre valamiféle veszély 2012-ben.
Ehhez az égi forrásokat, „csatornákat” hívjuk most segítségül, hisz a szellemvilágban mindenről mindent tudnak, csak jó helyre és jó kérdést kell feltenni, vagy megkeresni a már esetlegesen múlt homályába vesző tanításokat, amikben ez is megtalálható.

Ha a 2012-es dátumról keresünk információt ezekben a tanításokban, meg fogunk lepődni. Ugyanis nem találunk semmit, ami ilyesmiről szólna, viszont találunk más fontos dátumokat, ezekhez kapcsolódó várható történéseket és feladatokat, teendőket is, melyek a spirituálisan tudatosan gondolkodó, kozmikus embertudatra törekvő emberekhez szólnak, de minden érdeklődő számára elérhető.
Nézzük ezeket a dátumokat, eseményeket.

„Az általatok Krisztushálóként ismert szolgálat, ill. segítség maga az Isteni Kegyelem, melyet 2009-ben visszavonnak a Földről. Ez nem büntetés! Ez nem próba, ez egy lehetőség minden ember számára. Csak így lehetséges, hogy felsőbb énetek átvegye az irányítást azoknál, akik erre felkészültek. Az anya világegyetem (női) befogadó hatása marad 2050-ig.

[…]

Az átmeneti időszak fordulópontjai a 2011-2039-2050-2101-es évek, a paradicsomi állapotok kialakulása menetének legfontosabb eseményei akkor fognak megtörténni, de folyamatos is lesz.

[…]

2009 és 2011 között a Kegyelem visszavonásának hatására élesebben fog kiütközni a Tiszták és a javulni képtelenek közti tudás- és erőkülönbség, és mivel az előbb elmondottak hatására a jók erősödnek, a lemaradottak pedig gyengülnek, a vezető szerep lassan a jók kezébe kerül.
Ez azonban még egy próbát jelent számotokra. Isten tervének megfelelően tudtok-e bánni ezzel a hatalommal? Elragadja-e valamelyikőtöket a gőg vagy a hatalomvágy? Szeretettel, igazságosan használjátok-e erőtöket, tudásotokat? Ez a próba, mint látjátok, a bukás lehetőségét is magában hordozza.

[…]

A világegyetemek pulzálásának egy tágulási szakasza 2011. március 26-án véget ér. Az univerzumok központtól való távolodása, és ezzel a Föld és földszerű bolygók, naprendszerek Istentől való elszakadási folyamata véget ért. Az Isteni kegyelem és az égiek minden segítő szeretete az anyagi világokra koncentrál.

[…]

Földetek, mint szellemiség-élőlény ugyancsak a fejlődés útjára lépett. 2004-től 2011-ig a felkészülés, 2011-ben az elindulás Isten felé, az újjászületés lehetősége válik valóra minden arra érdemes ember és a Földanya számára. Együtt, magasabb szintre emelkedtek. Ez magyarázza bolygók eltűnését és újak megjelenését naprendszeretekben. Az emberek tömegesen fognak ráébredni Isteni eredetükre. Ezek a változások bennetek mennek végbe, és rajtatok keresztül tud magasabb tudati szintre lépni a Föld is.

[…]

Nemzedékváltás lesz 2011-ben, és az új nemzedék már tudni fogja, hogy mi a dolga. Gyógyítani az embert és a bolygót, megteremteni az egységet és a szeretetet.

[…]

Földetek, mint szellemiség-élőlény ugyancsak a fejlődés útjára lépett. Mint tudjátok a felkészülés időszaka 2011-ig tart. 2011 az Isten felé elindulás, az újjászületés kezdete és lehetősége minden arra érdemes ember, és a Földanya számára.

[…]

2101-től háromféle környezet lesz egymástól elkülönítve.
1. Öt helyen lesz paradicsomi környezet. Kristályenergia és fény, mint Atlantiszon.
2. Energiasátor alatt általános jó állapot, három helyen. Itt előkészítő laborok lesznek.
3. Nedves, párás, két nagy kiterjedésű hely, nehéz életkörülmények (tüzek mellett).
Az 1. környezetből le tudnak menni a másik kettőbe, de onnan fel nem, csak változás által, időszakonként.
Válogatás-tisztogatás 2011-ben és 2039-ben. 2050-től folyamatosan kezd kialakulni a paradicsomi, és a 2-es illetve 3-as környezeti állapot. Már elindították felénk azt a kisbolygót, mely akkor fog becsapódni. A pályacsavarodás miatt egy pillanatra megáll a Föld, és a becsapódás segítségével visszafelé kezd el forogni.

[…]

Az Apophis névre keresztelt aszteroida, mely 320 m átmérőjű kisbolygó 2036 ápr. 13-án becsapódhat a Földbe, 880 megatonnás robbanást idézve elő. Apophis = egyiptomiaknál a halál, pusztulás istene.

[…]

A létező nyolc világegyetem mindegyike majdnem pontos mása a többinek, vagyis egymásnak, a lelki, ill. szellemi fejlettség függvényében.
Minden világegyetem egyszerre két dimenzióban van jelen, így a tizenhat dimenzió felöleli és fedi az egész világmindenséget, és a teremtés folyamatát gömbformában tartja, melyben minden lény, minden test, minden anyag, információ és energia kölcsönösen egymást szolgálja. Ennek a precízen beállított rendszernek fontos eleme Földetek, mely 2011. 08. 11-én átlép a kettes világegyetembe, annak első dimenziójába. Tudnotok kell, hogy a 7. és a 8. világegyetemen kívül a többi, minden egyes bolygója-lénye-lételeme ezt az utat járja, csak most éppen más helyet foglal el ebben a rendszerben.

Minden égitest, bolygó vagy lényiség volt már és lesz újra azon a helyen, ahol most éppen tart, vagyis mása, lenyomata mindenütt ott marad ahol járt, vagy járni fog leereszkedésének és fejlődésének folyamatában. Senki nem léphet ki a sorból, a gépezet fogaskerekei szorosan illeszkednek. Földetek hat világegyetem tizenkét dimenzióját járta már be, fel és alá, de most a végcél az Isteni Lét, a nyolcadik világegyetem tizenhatodik dimenziójában való rögzülés, vagy itt maradás az alsó lenyomatban, mely folytatja az eddigi munkáját, de végül az is feljebb lép, mert már készülnek a többi tapasztalási terek az alacsonyabb szinten maradó lények, anyagok számára.

[…]

2039 és 2050 között a Sátán még egyszer szabad lesz. Meg fogja támadni Isten védtelennek látszó népét, de Ő akkor megmutatja hatalmát érdeketekben. Nincs mitől tartaniuk azoknak, akik bíznak benne, a Seregek Urában. Az Ő képmására lettetek teremtve, tehát nektek is van erőtök, energiátok és hatalmatok. Úgy gyakoroljátok és használjátok ezeket, ahogyan Ő teszi, és akkor az Övéből is egyre többet bocsát a rendelkezésetekre.

[…]

A változások 2011-től 2050-ig fognak tartani. Ez a generációváltás éve! A fentiekből adódó átcsúszásokat és átfedéseket leszámítva, 2050-től megkezdődik az új Föld, és a már ismertetett környezetek kialakítása, melyben az égiek mellett ti is, már átalakult nagy tudással és hatalmas energiákkal vehettek részt. E hatalmas szellemi és fizikai munka 2101 dec. 31-ére befejeződik. A Teremtő szándéka beteljesedik!

2102. január 1-jén 0 órakor DIMENZIÓVÁLTÁS!

És minden kezdődik elölről, mert ezen a síkon a Föld is örökre lett teremtve. A ti civilizációtok tudása, tapasztalatai pedig beíródnak a világmindenség információ- és energia-körforgásába, ezzel hatékonyan segítve minden teremtett lény létét és fejlődését az örök létben.

[…]

A dimenzióváltás után Krisztusi vezetés alá fog kerülni az új, felemelkedett Föld.

[…]

A földi eredetű szellemek rontották el a Földet, ők is hozzák helyre, de az idegenek segítenek.

[…]

Az Antarktisz fő tömbjének megolvadása, mely 26,1 millió köbkilométer, 59 m-rel fogja megemelni az óceánok szintjét, és ez 2054 után gyorsuló folyamat lesz.
Ezek előtt azonban a felmelegedés lassú folytonossága miatt, csak környező kisebb tömbök olvadnak meg. Ennek a 3,2 mill. köbkilométernyi jégnek a felolvadása 9,3 m-rel emeli a vízszintet. Ezzel egy időben és ezeknek egy részével együtt 2011-ig a hegyeket borító állandó hótakaró egy nagy hányada tűnik el. Az állandó hótakaró megszűnésével csökken a fényvisszaverődés és nő a hőelnyelés, mely további melegedést okoz.
Azon kívül tehát, amit ti tesztek a légkörrel, jóval magasabb irányítottság alakul ki a Föld természeti- földrajzi-ökológiai képének alakítására.
A 2050 utáni felgyorsulást az fogja elindítani, hogy az olvadó jég édesvize felhígítja az Atlanti-óceán északi medencéjének vizét, és ettől megszűnik a Golf-áramlat. A víz alá került területek hatalmas nyomásnak lesznek kitéve, ez elegendő lesz a törések aktiválódásához a mélybe jutó, szivárgó vizekkel együtt, melyek vulkanikus folyamatokat fognak elindítani pontosan ott, ahol az átalakuláshoz erre szükség lesz.

[…]

A folyamatosan víz alá kerülő helyeket a térképen megmutattam. Ha alaposan tanulmányozzátok az eddig ismert folyamatokat és helyeket, akkor rá fogtok jönni arra, hogy az átalakulás nem az emberiség pusztulását, hanem annak fejlődését szolgálja, és a Teremtő beindított gépezete, mely megváltoztathatatlanul halad előre. Ennek segítése és megértése a ti fejlődésetek záloga.

[…]

Nincs ember, akinek ne kellene ezeket a szinteket végigjárnia a beolvadás érdekében, mely 2039-ig fejeződik be, ami után már 2050-ben induló radikális változások következnek, amihez ezek az egységszellemek és szellemegységek kapják meg a hatalmat és lehetőségeket.

[…]

Tudjátok már, hogy léteznek nálatok fejlettebb civilizációk, melyek fejlődési törekvése a magasabb rendű tudatosság megvalósítása, a fizikai testben lét meghaladása, a még anyagi vagy félanyagi síkon való létből a kiemelkedés. Elérkezett az idő, hogy ti is feljebb lépjetek, ezért átadják nektek bölcsességüket, inspirálnak benneteket. Mindezeken túl a haladás, a felemelkedés nem a gyökerektől való eltávolodást, hanem az azokhoz való visszatérést jelenti. Mert a teremtés már a legelején tökéletes volt. Ti rontottátok el, amikor azt hittétek, hogy fejlődtök.

János apostol látomása négy élőlényt elevenített meg. Ezek a kerubok Isten négy fő tulajdonságát szemléltetik. Az egyik a hatalom, a másik a szeretet, a bölcsesség (elfogadás) és az igazságosság! Ha értitek azt, hogy mit jelent a hatalma és hogy miként használja fel, akkor kerültök hozzá azáltal, hogy ti is jól használjátok fel erőiteket. Jól gyakoroljátok hatalmatokat földi valótokban is. Az ilyen Isteni hatalom biztosan legyőzi a gonosz erőket. A „Seregek Ura” végül tényleg meg fogja szüntetni a gonoszságot! Hívatlan szellemteremtmények milliárdjai alkotják Isten seregét. Ha látjátok e seregek hatalmát, nem kell félnetek az ellenségeskedőktől.
Jézus is tudatában van annak, hogy „angyalok” segítik, és ti is bízhattok Isten és Krisztus védelmében. Ők mindig jóra használják hatalmukat az igazságossággal, a bölcsességgel és a szeretettel összhangban. Minden tudásotokkal ti is erre törekedjetek, mert az ember, akinek hatalom adatik, gyakran önző érdekből elnyomja a szegény és alázatos embereket. Isten önzetlenül, az Őt követők érdekében gyakorolja hatalmát. Megalázza a gőgös embereket és segíti a benne megbízókat. Senki és semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy valóra váltsa szándékát. Jézus ezt mondta az apostoloknak: Istennél minden lehetséges.”


Biztosan feltűnt, hogy a dimenzióváltás évszáma, 2102 tükörképe a 2012-nek. „Véletlen…”
2012-ben sem világvége lesz tehát, hanem egy új korszak kezdete, mely az Istenben hívő emberek számára nem félelmet okoz, hanem örömet, mert a Földdel együtt fölemelkedve másik dimenzióba kerülnek, ahol paradicsomi körülmények között folytathatják életüket.
Azok számára, akik javulásra képtelenek, nem jutnak előre a szellemi fejlődés útján, a dimenzióváltást követő új korszak az újrakezdés lehetőségét adja. A leszakadó, dimenzióváltásból kimaradó 3-as környezetben az evolúció újra kezdődik.

Krizantén üzenetei, tanításai alapján összeállította:

Bólyi László