27. A lélek tudása a te tudásod lehet

Az emberi agy szinte korlátlan képessége lehetővé teszi, hogy a lélek vagy szellem az elmén keresztül akár egyszerre közölje összes óhaját, tervét, illetve elvégzendő feladatát, és bizonyos körülmények között az elme elő tudja hívni nektek ezeket a tudásokat, ismereteket, feladatokat. Az információ raktározása és előhívása a világegyetem legkifinomultabb és legfontosabb jelensége. Az elme annak meghatározhatatlan helye, ahol az intelligencia, a döntéshozatal, az észlelés, a tudatosság és az öntudatotok érzése lakozik. Az agyban lejátszódó elektromágneses és elektrokémiai folyamatokat az elme irányítása alá vonhatjátok. Ehhez csak arra kell törekednetek, hogy szív- és elmebeli állapototok a Teremtőjéhez hasonlóan tiszta, jó akaratú és igazságos legyen.


Istenbe vetett hit annyi, mint hinni Isten ajándékában, a szeretetben. Hinni Isten ígéretét, a határtalan lehetőséget mindenre, amit el akartok érni. A gyengék, a hátrányos helyzetűek saját választásuk miatt lesznek korlátozottak. A lélek nem véletlenül ütközik az élet kihívásaiba, mert a cél a megtapasztalás, de ti választjátok meg az akadályokat és alkalmakat ennek létrehozására. 

A lélek mindent tud, de csak azt érti, amit ti megtapasztaltok. Isten szól hozzátok, ha meghalljátok és eljön hozzátok, ha hívjátok, mert lelketeken keresztül Ő is a ti tapasztalásaitok által ismerte meg önmaga valósággá válását. Minden gondolatotok és tettetek mögött Isteni cél áll, ezért Isten jelenléte egyetemes és örökérvényű. Saját gondolataitok teremtik meg a tapasztalásaitok körülményeit, és Isten ezekből merít Önmaga megismeréséhez, mert a tudás attól válik létezővé, hogy megtapasztalják annak eredményeit. Ha általatok tapasztalja meg Isten az Ő tudásának egy részét, akkor ti ezzel megteremtettétek Őt önmagatokban, és az Ő részévé váltok. Az Ő tudásának és örökkévalóságának részévé! Ezért, ha te magadat méltónak tartod arra, akkor szólni fog hozzád, és te érteni fogod minden szavát, ha megérted ezeket az összefüggéseket. A tökéletes szeretet, az érzelmek és érzések összességének megtapasztalásából eredő tudás az, amire a lélek vágyik, és amivel az Isteni energia növekedni képes, önmaga teljességének megtapasztalásával.

Ha így gondolkodtok és így éreztek, akkor ezt gyakorolva az előletek eddig elrejtett, de elmétek által az agyban tárolt, a lélek illetve a szellem által lehozott információk, erők, energiák és tudás birtokába juthattok. A tudatosságotok fő jellemvonása az a képesség, hogy fontolóra tudjátok venni a jövőt. Nem a rövid, hanem a hosszú távú előrelátás az, amely titeket közelebb visz céljaitok eléréséhez, ha tudatosan átalakítjátok elméteket, és hozzájuttok az eddig rejtett erőkhöz és tudáshoz. Az ember öröklétre lett teremtve, tehát az agy is ennek megfelelő tárolási és előhívási képességekkel rendelkezik. A Teremtő mindentudásának saját magatokra vonatkozó része tehát a kezdet óta bennetek rejlik, csak a törvények betartására van szükségetek ahhoz, hogy éljetek vele. Az ez irányú őszinte óhaj megteremti bennetek azt a csatornát, melyen keresztül hozzáférhettek a most még lepecsételt tudásotokhoz. 

A gondolat, a szó és a cselekedet folyamatos összekapcsolódása maga a teremtés folyamata. A gondolatot kifejező szót követő cselekedetsorozat megteremti a megtapasztalást. Ha akartok valamit, akkor csak annak akarását teremti meg. Az újra és újra elismételt, kimondott, őszinte gondolat kifejezetté válik és megvalósul. Ha az állapotra gondoltok, amit szeretnétek elérni, akkor az, az állapot teremtődik, illetve valósul meg, nem pedig annak csak az akarása. Ez fontos, mert az akarást követő cselekedetsor nem teremti meg az állapotot. A helyes vagy helytelen rajtatok áll. A lélek jelzi vágyait, az elme dönt és választ a lehetőségek közül, a test pedig végrehajtja az elme döntését, tehát megéli azokat. Amikor a test, az elme és a lélek összhangba kerül, akkor a lélek saját tapasztalatából megéli önmagát.
Az agy teljesítőképességét nem génjeitek határozzák meg, mert ez a sejtkapcsolatoknak az állandóan változó tömege, melyre gondolkodásotok igen nagy hatással van. Gondolkodásotok tisztaságával tehát új sejtkapcsolatok keletkeznek az agyban és ezek új, eddig számotokra ismeretlen információkat tartalmaznak. A 144 milliárd agyi idegsejt bármelyikét munkába állíthatjátok tiszta kívánságotok, őszinte, igazságra törekvő óhajotok által.