A magyarság szellemi feladatai

Magyarok vagyunk. Jó ezt kimondani. Dicsőség és felelősség egyben. Habár történelmünket nem ismerjük teljesen, újabb és újabb felfedezések vannak, amelyek a végső igazság felismeréséhez vezetnek. Az már biztos, hogy a finn-ugor eredet hamis elmélet volt, ezt a modernkori génvizsgálatok is bizonyítják, mégis sokan máig ragaszkodnak ehhez. Vajon miért?

Miért nem a valódi eredetünk megismerése a célja sok „tudós” embernek? Csupán lustaság vagy más érdek vezeti őket? A lényeg azonban nem ez, hanem, hogy egyre többet tudunk, és még többet kell, hogy megtudjunk eredetünkről. A jelenlegi álláspontok szerint Ázsiából (belső, vagy közép) érkeztünk a Kárpát-medencébe vissza. De lehetséges, hogy még keletebbről. Gondoljunk csak a Japán és Kínai álláspontokra, hogy tudniillik rokonok vagyunk. A hun és szkíta eredet is elfogadható, de mehetünk még távolabb az özönvízig, vagy Atlantiszig, vagy egész a teremtésig. Sokan sokat beszéltek már erről, az ősi eredetről több megközelítésben is. De magát az ősi eredet tényét nem vitatják még ellenségeink (ellenfeleink, gyűlölőink) sem, ezt nem is lehet. Isten kiválasztott népe vagyunk!
Nem mi egyedül, de van aki ezt a kitüntetettséget eljátszotta, elherdálta, aprópénzre váltotta. Az igazi értékek helyett a földi javak halmozásában, élvezetében leli örömét, már-már mániákusan mindenkit ellenségének tart, még a testvéreit is.
A mi népünk nem eshet ilyen hibába! Mi kitartottunk és kitartunk magyarságunk mellett a nehéz időkben is. Hiszünk Istenben, hisszük, hogy jót akar nekünk, a mostani helyzetünkben is arra tanít minket, hogy az anyagi javak hajszolása helyett az egység megteremtése, Isteni feladataink felé indulás, azok végrehajtása a célunk. A kiválasztottság nem azt jelenti, hogy nekünk mindent szabad, és Isten mindenben velünk van, hogy mi különbek vagyunk a többi népnél. Aki ezt hiszi és ezt hirdeti az elbukott! Megszűnik kiválasztottnak lenni! A kiválasztottság az Isteni feladatot jelenti, annak megismerését, végrehajtását, szolgálatát!
Nem a gőgös felsőbbrendűség hangoztatása, hanem hatalmas igazi Isteni feladatunk megismertetése a cél, aminek végrehajtása igen nehéz és hatalmas, igaz hitet, Istenbe vetett feltétlen bizalmat követel. Odaadást és alázatot. Sok emberben ez nagyon mélyen van, nehéz a felszínre hozni. Pedig nagy szükség van rá. A mostani nehéz idők után még nehezebbek jönnek, a Föld, földi élet átalakul. Csak az arra érdemesek fognak az új földi paradicsomi környezetekben élni. Az oda szóló jegyet Isten osztja, pénzzel, földi hatalommal, ügyeskedéssel, hazugsággal, csalással nem lehet oda jutni, azt ki kell érdemelni, de ez csak rajtunk múlik. Mi választjuk meg, Istenhez tartunk-e, amihez az Ő törvényeit kell elfogadni. (Nem a vallások által előírtakat.)
„Szeresd felebarátodat, mint Tenmagadat” Ebben benne foglaltatik egy egész életfilozófia, útmutatás amit meg kell tennünk. – Önmagunk szeretete – ez csak magunk megismerése, elfogadása, Isten részeként való elfogadása útján lehetséges. Ugyanígy tekints felebarátodra is, és máris más lesz körülötted a világ! Az önző ember magát sem szereti! Bűnt követ el önzésével, ezzel magának árt!
Lépjünk ki ebből az anyagi léten alapuló világból! Aki csak a földi élvezeteket, anyagi javakat hajszolja, nem tudja, mi az igazi érték. Aki szeretettel él, többet ér el a múló anyagnál. Földi életed végén nem viheted magaddal az itt összegyűjtött, harácsolt anyagi dolgokat (pénz, ház, autó) viszont a szellemieket igen! És akkor ez alapján fogsz magad fölött ítélkezni! Ha az ismeretek, TUDÁS megszerzése által olyan szellemi szintre jutsz, ahol ezt belátod, ahol lelked/szellemed gondolkodása fog vezetni, rájössz, mi a célod, feladatod az életben. Tudni fogod, mi a jó és rossz, amit tenned kell, és ehhez kapsz égi segítséget. A szeretet kiteljesítése által te is szeretetet kapsz. Az életed megváltozik, környezeted átalakul. Csak a fontos emberek, dolgok maradnak meg, a felesleget el kell hagyni, felejteni. Ne félj, nem fog hiányozni senki és semmi!
A tiszta, jó, szeretetteljes, Istennek tetsző gondolatok előtérbe helyezése, azok alkalmazása, megvalósítása hozza meg számodra a megvilágosodást, Önmagad megváltását.
Magyarországnak a környező népekkel összefogva, együttműködve kell élni, mint egykor Atlantisznak és szigeteinek. Atlantisz elbukását is a gőg, nagyravágyás, önteltség okozta, mi nem eshetünk ebbe a hibába! Ezt a spirituális feladatot, amit Isten ránk bízott odaadással, alázattal, önzetlenül kell végeznünk.
„Most a végítélet előtt egy nemzetben élnek és születnek le azok a kiválasztott emberek, akiket az égi parancs nagyszabású munkára, a Földre küldött. Hordozója a magyarság annak a magnak, mely belőle, az Ő testi-lelki közegéből született meg. Ők hordozzák az ősi vérvonalat, mely alkalmas helyet biztosít a mai időkben élő, születő magas rangú szellemeknek, amelyek a szétválasztás idejére csoportosan érkeznek hozzátok testbe, hogy irányítói, segítői legyenek emberek tömegeinek a Krisztusi Út megtalálásában. Ez nem egy földi jellegű dicsőség, hanem lélekbeli felkészültségi fok arra, hogy ti tömegesen tudjatok csatlakozni az égi tudás kiáradásához. A szellembeli megtérés nagyobb lehetősége Istenhez, és a példamutatás lehetősége.”
Alázat, szeretet, Isten iránti engedelmesség. A feladatokat és az ehhez szükséges energiákat, segítséget felsőbb szintekről, magasabb szférákból közvetítők által kapjuk, akik köztünk élnek. Az embereket kell tehát minden lehetőséget megragadva, tanítani, lelkileg felemelni.
Ne higgyünk tehát a hamis prófétáknak, akik önmagukat dicsőítik Isten helyett.
„A próféták megítélésének a legfőbb kulcsa alázatuk és Isten iránti engedelmességük, szeretetük nagysága. Ám a teremtésnek az emelkedés, a tökéletesedés, vagyis a mind tisztább szeretettel, bölcsességgel való feltöltődés a lényege, ezért igaz közvetítő csak az lehet, aki arra képes, hogy energiákat a tőle magasabb szférákból vegyen fel, nem pedig az alatta illetve a vele vízszintes síkon lévőktől vegyen át üzeneteket.
Ők a Szellemvilág magasabb szintű tagjai, földi testükben is olyan magas tudatfokon élhetnek, hogy alkalmasak arra, hogy a Teremtő vagy szellemei eljuttassa hozzájuk az üzeneteket, melyek lelki-szellemi fejlődésüket segíti elő.”
Segítségünkre van még a spirituális magyarság, akiknek feladata ugyanez (emberek felemelése), és az etnikai magyarságban van jelen kétharmad részük.
Eljön az idő: fény derül történelmünk eddig ismeretlen részeire, melynek megismerése a világgal való kapcsolatunkat más szintre helyezi, és a figyelem, az Istenhez igyekvő emberek figyelme ránk irányul, mindenki meg fogja tudni a magyarság Istent szolgáló küldetését, Istenhez tartozásának eredetét.
A végső időkben – ami nem a „világvégét”, hanem ennek a földi rendszernek a végét és egy újnak a kezdetét jelenti – helyt kell állnunk, Isten szolgálatát kell végeznünk. Az új Föld paradicsomi környezeteinek egyike fog kialakulni Nagy-Magyarország déli (nagy) részén, melynek lakói mi magyarok, leszármazottaink lesznek.
Ez lesz a jutalmunk, ha jól végezzük feladatunkat.

Bólyi László
Krizantén Egyesület