15. Útra térés, kísértés

Isten azokat hívja, vonzza magához, akik keresik Őt. Ő belelát az emberek szívébe. Az ember szívállapotából, lelkiségéből, szellemiségéből, vagyis a rá jellemző élet- és gondolkodásmódból látja, hogy az illető reagál-e arra az Isteni gondoskodásra, kegyelemre, hogy lehetőség van bűnei, adósságai eltörlésére, és reménye lehet az örökké tartó életre Isten Új, igazságos rendszerében. Tiszteletben tartja mindannyitok szabad akaratát, és ma ugyanolyan választási lehetőséget ad a földi embereknek, mint adott több mint 3000 évvel ezelőtt az Izraelitáknak. Ha rátérsz az Isten felé vezető Útra, akkor az életet választottad.


A földi paradicsomi környezetre gondoljatok, arról beszéljetek. Úgy segíthettek az embereknek Istenhez közeledni, hogy segítetek a szeretetet, az elfogadást és az igazságosságot kifejleszteni szívükben, mert a tiszta, benső érzéseitek által irányított tettek mutatják meg, ki, kicsoda valójában. Ezek a tiszta érzések ösztönöznek benneteket leginkább, hogy a Krisztusi utat járjátok és lélekben felemelkedjetek, de Isten még valamit ad nektek, hogy munkálkodásotokat folytatni tudjátok. Ez az Ő ható energiája, a Szent Szellem hatékony ereje. Az Ősanyától kapott energiával, a bennetek kialakult tiszta gondolkodással már nagy dolgokra vagytok képesek.

A Teremtő eredeti szándéka az volt és ma is az, hogy az ember örökéletű legyen. Istennek örök idő áll rendelkezésére, míg az ember az idő fogságába helyezte magát. Azt mondjátok, múlik az idő? Az idő marad, csak ti múltok el bűneitek, életviteletek, testetek rongálása által. Isten ellensége a Sátán, kinek ármánykodása által rövidült meg az emberi élet, saját csapdájába esett. Ideje hamarosan lejár! Kísértés nélkül, a jó oldalon álló emberek tökéletességre fognak jutni és elnyerik az örök életet, melyet Isten eredetileg is szánt nekik.

Miért öregszenek és halnak meg az emberek? Isten az embert öröklétre teremtette. Sátán olyan bűnökért felelős, melyek sok milliárd ember halálához vezettek, de úgy intézte, hogy rejtély fedje az emberi halál okát. Bár igazságos angyalnak teremtetett, későbbi gőgje elvetette az igazságot. Sátán az ellenálló. Ördögnek is hívják, melynek jelentése rágalmazó, mivel tiszteletlenségből hamisan mutatta be Istent az embernek. Kapzsiságában mohón kívánta azt az imádatot, mellyel az emberek Istent imádták. Azt akarta, hogy olyan imádat vegye körül, ami csak a Teremtőt illeti meg. Ezért vette rá az embert a törvények megszegésére. Látszólag sikerült is alattomos terve, de imádóit nem tudta életben tartani, mert Isten a bűnt ítélte halálra, az ember jósága, tisztasága érdekében.