14. Adott szó, igazságosság

A lélek fejlődéséhez és felemelkedéséhez a szereteten és az elfogadás elvén kívül szükségetek van igazságosságra, és annak felismerésére. A legfontosabb az adott szó! Ez ősi, emberi, íratlan szabály, melyet a tiszták a mai időkben is követni tudnak, holott alig lelhető fel társadalmaitokban. Isten is betartja ígéreteit! Bízhattok adott szavában! Új Eget és új Földet teremt számotokra, ahol az igazság lesz az uralkodó, ezért nem lesz bűn és szenvedés. 


Ti is tartsátok meg Istennek, de épp úgy embertársaitoknak tett ígéreteiteket. Mindennapjaitokban se ígérjetek felelőtlenül, mert azt nagyon nehéz betartani. Tisztítsátok meg lelketek igazságérzetét, mert nagy dolgok várnak rátok. A háború és szenvedés nélküli világ igazságossága, a szeretet és elfogadás tiszta elve és gyakorlása fogja boldoggá tenni az emberiség arra érdemes részét. Egyre többen hisztek abban, hogy a világbéke csak egy világkormányzat alatt jöhet el. Ti azonban már azt is felismeritek, hogy az emberi uralkodók sohasem lesznek hajlandók átadni hatalmukat egy olyan kormányzatnak, mely az összes földi embert igazságosan, pártatlanul képviseli. Mégsem elveszett remény egy ilyen vezetés létrejötte. Isten betartja ígéreteit! A gonosz pusztulásával arányosan növekszik az esélyetek egy ilyen vezetésre, mely alatt az igazság és a szeretet elárasztja Földeteket. Krisztus már közel 2000 éve felszólított rá, hogy imádkozzatok ezért a vezetésért, ezért az Isten által létrehozott országért, földi királyságért. Ennek létrejötte Isten akarata! Az Úr imája, vagyis a Miatyánk, ezt kéri Istentől. 
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, Úgy a Földön is.

Isten akarata azt is magába foglalja, hogy a Föld igazságos, békés paradicsommá fog változni. E királyságnak Isten által kinevezett vezetője Krisztus, a Békesség Fejedelme, és ez valóban világkormányzat lesz! Minden nemzetet egyformán képvisel majd, és véget vet minden emberi hatalomnak, mely ellene van, hogy az emberiséget egy igazságos, szeretettörvény irányítsa. Az emberek a béke útját fogják tanulni, megsemmisülnek a fegyverek, és akik az erőszakot szeretik, kitöröltetnek a létezésből.

A ti feladatotok, hogy segítséget nyújtsatok a Földnek és embertársaitoknak a megtisztulásban és a szeretet és igazságosság elfogadásában. A Nagy Szellemek ezt a tisztogatást és szétválasztást maguk is elvégzik, de a ti munkátoktól is függ, hogy minél több embertársatok álljon a jó oldalon, mert minél több békére, szeretetre, igazságra vágyó polgára lesz az új Földnek, a ti lelketek annál fényesebb lesz, ti magatok, pedig örökké boldog emberek.