37. A végső megoldás

Káin          900 évet élt
gyermekei
Irád         1120 évet
Matusáél 1280 évet
gyermeke
Lámek    1110 évet
gyermekei
Lábál       900 évet
Jubál        810 évet
gyermekei
Noé         660 évet
Szém       500 évet
Kám        530 évet
Jáfet        462 évet élt.


Szém gyermeke Táré 420 évig,
Táré gyermeke Ábrám (később Ábrahám) 320 évig,
Ábrahám gyermeke Izsák 235 évig,
Izsák gyermeke Jákob 180 évig,
Jákob gyermeke József (az egyiptomi) 110 évig,
József gyermeke Ézsau 165 évig élt.

50 év múlva született Mózes. Gyékénykosárban a folyóba tették. A fáraó lánya találta meg, és a fáraó fiává fogadta. Mózes innen menekült el, és kivezette népét Egyiptomból. 120 évig élt.

Dávid király 99 évig, Salamon király 105 évig élt.
Jézus születésekor pedig már csak 80-90 évet éltek az emberek.
Ettől 1914-ig az átlag életkor 67 évre csökkent.
1914-től napjainkig lassú emelkedés mutatkozik. Egyre több ember éri meg a 80 évet. 2011-re ez lesz az átlagéletkor. 2039-re 90 év, és fokozatosan emelkedik.

A végső megoldás Isten kezében van. Egyedül Ő képes teljes mértékben megszüntetni a szenvedést, visszavonni a bűn hatásait és megszüntetni a halált. Ennek a folyamatnak a kezdetén vagytok most. A szétválasztódás ideje alatt lehetőség van a jó oldal felé közelíteni, és ezzel élvezni a Teremtő megváltoztató munkájának gyümölcsét. Ez az időszak az égi vezetéssel kapcsolatot tartó földi vezetés kijelölésével és a feladatok kiosztásával kezdődik. Krisztus hű követői kapják a feladatokat, és Ő segít a végrehajtásukban. A látók már látják a jeleket. Az arra érdemeseket fel kell készíteni a változások hatásaira, a tisztákat gyógyítani kell, a kérdéses lényeket pedig tanítani, hogy dönteni tudjanak. A látók segítségével folyton gyakoroljátok a gyógyítást.. Ne csodálkozzatok az új dolgokon, mert azok feltétlenül szükségesek az emberekben lassan elinduló és végbemenő változásokhoz.