35. A Teremtő ható energiája

A Teremtő ható energiája benne lehet az emberben, mint szunnyadó, vagy mint dinamikus, tevékeny erő. Gondoljatok a feltöltött, de nem használt akkumulátorra. A benne szunnyadó erő akkor dinamizálódik, ha rákapcsoljátok a fogyasztóra, vagyis feladatot adtok neki.

Ez a ható energia mindenütt jelen van és akkor lép működésbe, ha Isten szükségét látja, hogy működtesse. Az embernek ma lehetősége van arra, hogy ezt a korlátlan erőforrást működtesse. Isten azokat kapcsolja rá fogyasztóként erre az energiára, akik betartják törvényeit, őszintén kérik azt és tiszta szívbéli okuk van a használatára. Mások tisztítása, védelme, gondolati-szívbéli jobbítása, a rossztól való elfordulása az, amit ennek a kifogyhatatlan erőnek segítségével elérhettek. Ezekkel a tiszta energiákkal saját magatok elmebeli átalakulása után környezetetekbe is kisugározzátok a szeretetet, elfogadást és igazságosságot, melyet ezek a ható energiák képviselnek. Így felvértezve, magatok és mások védelmére is képesek lesztek a rossz hatásainak ellenében.

Isten nem pusztítja el, öli meg a gonoszt, csak lehetetlenné teszi, mert még célja van vele az utolsó időkben. Ha a Teremtőnek nem célja, akkor ti miért tennétek? Hisz ismeritek Isten tervét, szándékát. A magára maradt gonoszt is próbára teszi majd még egyszer, hátha belátja tévedését, és csak azután ítélkezik. És csak is Ő ítélkezhet.

A világban tapasztalható rossz onnan ered, hogy az ember szabad akaratából szembeszegült Isten törvényével, szándékával, mert nélküle akart élni. A tiltás a jó és a rossz tudásának fájára vonatkozott, az élet fájára nem. Ha arról ettek volna, örök életet nyernek. Vagyis a gonosz már létezett, csak tudatosítani kellett az emberben.

Isten, a Teljes és Tiszta Tudat, a teremtés első pillanatában tisztában volt azzal, hogy mennyi idő kell terve tökéletes beteljesedéséhez, mert e terv lényege, hogy a földi lét csalogató például álljon az első teremtett, de elbukott, anyagba sűrűsödött szellemek számára, sőt fejlődési lehetőségük is itt kezdődik.

Isten senkit sem hagy elveszni, de másokért nektek kell meghoznotok az áldozatot. Jézus ennek a mentőakciónak, Isten által ideküldött, Krisztusi energiákkal felruházott vezetője. Ezért, itt a Földön töltött, emberi élete után is, Ő segíti, irányítja az itt éppen testben élő, Istent követni akaró, példamutató szeretetet, elfogadást, igazságosságot betartani próbálkozó embereket, bármilyen fontos az illető lélek vagy szellem. Az Ő támogatása, jelenléte együtt jár a Szűzanya mindent átható szeretetével. Ha ezeket az energiákat elmétek befogadja, akkor érezhető érzéssé válnak, és ez a felemelő érzés Istennel való találkozás, mert Ő maga a tiszta, feltétel nélküli szeretet.