29. Belső hang, továbbfejlődés

Legnehezebb számotokra az, hogy meghalljátok saját lelketeket, pedig az Ő egyetlen célja a fejlődés, mely nem függ össze a test teljesítményével. Tisztában kell lennetek lelketek szándékával, és nem ítélkezhettek felette, hisz a szeretet legnagyszerűbb, legteljesebb, legtisztább érzésére vágyik.

Az érzésére és nem a tudására! A tudás fogalmi, az érzés tapasztalati. A lélek saját tapasztalatán keresztül érezni, vagyis megismerni akarja önmagát. A legmagasabb fokú érzés a mindennel való egység megtapasztalása. Ez az igazsághoz való visszatérés a lélek óhaja, ez a tökéletes szeretet érzése, az érzések kifinomult összessége, a teljesség. A lélek egyetlen célja megtapasztalni önmaga teljességét a ti segítségetekkel. Ne a gonoszt vizsgáljátok, hogy megtudjátok, mi a jó. Mindkettő bennetek rejtőzik. Azt keressétek, hogy bennetek van a jóság, a könyörület, a megértés, a béke, az öröm, a megbocsátás, a türelem, az erő, a bátorság. Bennetek van a barátság, az igazságosság, az elfogadás és a szeretet. Életetek folyamán ezeket már mind megtapasztaltátok magatokban. Megismertétek ilyennek is magatokat. Hozzatok döntést magatokról, hogy ilyennek ismeritek lelketeket, zárjátok ki elmétekből a rossz gondolatokat és tetteket, és ismerjétek el jónak magatokat. Ezután már csak ezt a jó állapotot kell fenntartanotok, mert ha ez az állapot stabilizálódik gondolatotokban, akkor az erről kimondott szavak és az azt követő cselekedeteitek már a lélek felemelkedését szolgálják, vagyis megteremtitek magatokban a teljesség békéjét. Ez a lelki béke, szeretet és igazság érzése az a megteremtett állapot, mely alatt megnyílik az égi csatorna, melyen keresztül felsőbb énetek szól hozzátok. Az elme már nem választ a lehetőségek közül, hanem közvetlenül és félreérthetetlenül sugározza az agyba a lélek kérését, és ti halljátok azokat.