26. A folyamatos teremtés

Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás – ahogy ezek az érzékek az emberben egyensúlyban vannak, az jelenti kiemelkedőségeteket. Ezek a lehetőségek a fejben lévő 1,5 kilogrammnyi súlyú szervtől, az agytól függnek.
Az emberi agy 144 milliárd neutronnal és 144 milliárd kapcsolattal rendelkezik, és másodpercenként 144 milliárd ingerület keletkezik benne.


A legfejlettebb számítógép is csak egy százezred részét képes nyújtani ennek a teljesítménynek. Nem tudja magát megjavítani, újra írni saját programját, és nem képes magától fejlődni. Az agy aszerint tud változni, hogy mire használjátok attól függően, érzékszerveitek által mit engedtek be, és hogy mit választotok gondolkodásotok témájául, a sejtkapcsolataik állandóan változó tömege, és ezeket a kapcsolatokat nagy mértékben befolyásolja a tapasztalás. Azoknak az embereknek az agyában, akik szellemileg tevékenyek, kb. 40%-kal több kapcsolat van az idegsejtek között, mint a szellemileg ellustultak agyában, és ezt a kor előrehaladása sem befolyásolja.

Az agykéregben a legtöbb idegsejt nem kapcsolódik közvetlenül izmokhoz, érzékszervekhez.

A homloklebeny elülső részének kérge a gondolatok kidolgozásának, az intelligenciának, személyiségnek, elvont gondolatok kialakításának, a kitartásnak, tervezésnek, az aggódásnak tapasztalatait gyűjti, társítja, következtetéseket von le. Ettől magasabb rendű az ember az állatnál.

E mögött a fejen keresztben, csíkban helyezkedik el a mozgatókéreg, mely az izmokhoz kapcsolódó idegsejtek milliárdjaiból áll.

A beszédnek külön központja van (Broca-mező). Egy másik területen (Wernicke-mező) idegsejtek milliárdjai azonosítják a beszéd és az írott szavak jelentését, és így felfogjátok a hallott vagy olvasott szavak értelmét. Így ismeritek meg az információkat, és tudtok rájuk reagálni. Csak az ember alkot kérdéseket, és ezek főleg az élet értelmét kutató kérdések.

Mindannyian tapasztaljátok a tudatosságot. Csak az emberi agynak van meg az a képessége, hogy visszagondoljon a múltra és áttekintse saját működését, akár a lélek vagy szellem.

Isten művének figyelmes vizsgálata sokat elmond a folyamatos teremtésről, erről a szinte felfoghatatlan intelligenciával megszerkesztett világegyetemről, a földi életről, melybe beletartozik az emberi test sejtjeiben látható tervezés, a rendszerek kifinomult egymásrautaltsága. Mindegyik rendszer jó hasznát veszi a többi körforgásból származó melléktermékeknek. Ezek a rendszerek alapvető példái a Teremtő művének. Azt árulják el róla, hogy Ő egy valóságos, intelligens személy, akitől energiákat, információkat, igazságos cselekedeteket várhattok fejlődésetek során.

Ezért töretlen hittel kövessétek üzeneteim tanulságait, mert rajtam keresztül Ő szól hozzátok, és vezet titeket Krisztus és az új ember közös, szeretetteljes, igazságos országába.