25. Az élet értelme

Semmi olyan hatékonyan nem segíti az embert a rossz körülmények túlélésében, mint annak tudata, hogy életének értelme van. A ti lelki egészségetek és fejlődésetek is ezzel az értelem utáni kereséssel van összefüggésben. A bolygótokon uralkodó állapotok miatt sok ember nem tudja felfogni, hogy Teremtőtök miért nem javít a helyzeten. Az élettel, az élet értelmével kapcsolatos kérdések megrendíthetik a hitet. Fontosak tehát a hitet megerősítő tények.


Minden gyerek ismeri a gravitáció erejét, de gondoltatok-e már arra, hogy a teljes világegyetem mérhetetlen gravitációját legyőző tágulási folyamat milyen precizitást igényel? Hatalmas energiákra, előrelátásra és intelligenciára volt szükség, hogy minden az élet szolgálatába álljon. Kicsivel gyorsabb tágulás esetén mára már minden szétoszlott volna a világmindenségben, kicsivel lassabb tágulás esetén pedig összeomlott volna a gravitációs erők hatására. Tehát csak a mostani pontos állapot teszi lehetővé az életet. A négy alapvető erőnek a kifinomult mértéke, mely az anyag minden tulajdonságáért és változásáért felelős. Ezek hatása érvényesül a világegyetemben épp úgy, mint a parányi atom szerkezetében. Az arányok fenntartása vagy leállítása Teremtőtök mindentudása révén működhet. Ha az elektromágneses erő gyengébb lenne, nem maradhatnának ott az elektronok az atommag körül, az atomok nem tudnának molekulákká alakulni. Ha nagyobb lenne, akkor az elektronok hozzátapadnának az atommaghoz és nem jöhetnének létre kémiai reakciók, tehát megint csak nem lenne élet, mert az elektromágneses erő nagyon finom beállítottságától függ. Ezek a hatások kozmikus mértékben is fennállnak. Minimális eltérés esetén megváltozna a Napból bolygótokra érkező fény, és lehetetlenné válna a növények fotoszintézise, ezáltal a légkör és a vizek összetétele. Ezeknek az erőknek az egymáshoz viszonyított nagysága is fontos.

Az erős magerő: Egymáshoz tapasztja az atommagban a protonokat és a neutronokat.
A gyenge magerő: A radioaktív elemek bomlási folyamatát és a Nap hatékony termonukleáris tevékenységét szabályozza.

Ezek a legfőbb erők olyan kifinomultan vannak beállítva, ahogy a legkedvezőbbek az élethez. A tudósok már tudatában vannak, hogy milyen sok információt tartalmaznak a gének, de nincs magyarázatuk arra, miként keletkezett, illetve honnan származik ez az információ. A sejtben lévő bonyolult DNS, RNS és fehérjemásoló rendszernek már a kezdetnél tökéletesnek kellett lennie.

Az élő sejtben lévő fehérje és nukleinsav-molekulák (DNS-RNS) precíz működése nélkül nem létezhetne élet a Földön. Emberi testetek főként fehérjemolekulákból tevődik össze. Ezek legtöbbje különböző, bonyolult feladatokat ellátó aminosavak. Egyes fehérjék sejthártyákat hoznak létre, mások az oxigénszállításban dolgoznak, vannak, amelyek enzimekként (katalizátorként) az emésztésben működnek, és még sok ezer feladatot végeznek el. De a fehérjék nem léteznének, ha nem fűzné őket kötelék a DNS-hez, mivel folyamatosan új fehérjékre van szükség a sejtek fenntartásához és új sejtek készítéséhez. Az ehhez szükséges utasítások a DNS- (dezoxiribonukleinsav) molekulák tartalmazzák. A DNS-molekulák a sejtmagban vannak, tárolják és átadják a genetikai információkat az egymást követő sejtgenerációknak.

A DNS-molekulák alakja csavart kötéllétrához hasonló kettős spirál, melynek mindkét szála sok kis részből áll, és négy típusa van:
A = adenin G = guanin C = citozin T = timin néven nevezik tudósaitok. Ezek egy létrafokot alkotnak a spirálon. Ma a létra gének ezreit tartalmazza, melyek az örökítő anyag alapegységei. A gén tehát tartalmazza azt az információt, amely egy fehérje felépítéséhez szükséges. A génekben a betűk sorrendje egy kódolt üzenet, tervrajz, és ez határozza meg, milyenfajta fehérjét kell felépíteni. Mivel a fehérjék felépítésének tervrajza a sejtmagban, felépítésük helye pedig valahol azon kívül van, kell valami, ami ezt eljuttatja az építés helyére. Az RNS- (ribonukleinsav) molekulák számos változata végzi ezt úgy, hogy a sejtmagban a DNS-létra egy szakasza megnyílik és a szabaddá vált DNS-betűk összekapcsolódnak az RNS-betűkkel. Egy enzim halad itt végig, egy szálba kapcsolva őket. Ekkor az új RNS-lánc leválik, a DNS-létra pedig bezáródik. Ez a hírvivő RNS a fehérjeépítés helyszínére megy, és itt az információból növekvő aminosav-lánc készül, majd egyedi formájúvá csavarodik és hajlik, és kialakul belőle egyfajta fehérje.

Az emberi testben 144000 fehérje működik. Egy 30-40 aminosavból álló lánc egy másodperc alatt ölt formát, és ez a folyamat megállás nélkül folyik a sejtekben fejetektől a talpatokig mindenhol.

Az enzimek különböző, létfontosságú szerepeket töltenek be. Új sejteket állítanak elő naponta több milliárdszor. Ehhez mindhárom alkotóelemre szükség van. Ha csak egyikből is hiányzik, az élet lassan, fokozatosan leáll.