24. Igazság - Elfogadás és Szeretet


Életetek alakulásának fontos része mai gondolkodásotok, szívállapototok. Gondoljátok át ezeket a három Isteni törvény fényében, és mérlegeljétek önmagatokat nap mint nap, hogy lelketek fejlődése tisztán kivehető legyen előttetek és mások előtt is. Hányan vannak, akik következetesen az igazat mondják?

Sokan csak elhallgatják az igazságot, vagy azt mondják, ami véleményük szerint az ő javukat szolgálja. Természetesnek tekintik ezeket a mai világban, pedig ha jól átgondoljátok, egyáltalán nem az. Nagyon is indokolt, főleg most, hogy igazat mondjatok, gondoljatok és cselekedjetek. Semmi nem ássa alá jobban a békét és a biztonságot, mint az, ha valaki nem mindig becsületes. Otthon, a munkahelyen és társaságban. Ha az emberek nem tarják be szavukat, csalnak, becsapnak másokat, abból senkinek nincs haszna. Ennek áldozatai elkeseredettek, ingerültek lesznek. Az érzelmi és elmebeli károsodáson túl testi károsodás, sőt halál is származhat ezekből. A rosszul végzett munka, a csökkent értékű anyag és a hazug állítás okozott már súlyos tragédiákat is. Aki azt gondolja, hogy saját hazugsága által nyert valamit, az mások hazugsága által ugyanakkor veszít is. A hazug gondolat, szó és cselekedet tehát egy ördögi kört teremt. Ahogy egyre többen rászednek másokat, úgy sokasodnak a meghiúsult remények, a csalódások, az erőszakosságok, sérelmek sőt a halálesetek is.
Lépjetek ki ebből a körből. Nem véletlen, hogy a Teremtő nem szenvedi a hazugságot, a hamis tanúskodást. Ezek a Sátáni hatások és következményeik teszik boldogtalanná az Ő tökéletességre szánt teremtményeit, Titeket! Ha továbbra is megtűrné azokat, akik embertársaik rovására így akarnak hasznot húzni, vajon ki érezné magát biztonságban az Ő új rendszerében? Gondoljatok, mondjatok, tegyetek igazat! Csak így nyerhetitek el Isten, de embertársaitok megbecsülését is. A szokásostól eltérő nézőpontot kell elfogadnotok a mai világban, és ez is hozzátartozik elmétek megújításához. A test, a szemetek kívánsága és a nagyság vágya nem az Atyától, hanem a világtól ered. Ezek fejlődtek ki az emberiségben, és vezették annak jó részét a függetlenség keresésére, önző érdekeik követésére, ami az Isteni törvények megszegéséhez vezetett, és ami miatt a halál létezik Földeteken. Nem ezek a dolgok alakítják az emberek reménységét és érdekeit, hanem az Igazság- Elfogadás és a Szeretet. Viszont ezek miatt lett történelmetek viszályok, háborúk, erkölcstelenség, bűnözés, haszonlesés, elnyomás, büszke becsvágy, a dicsőség és a hatalom utáni törtetések hosszú soráról szóló beszámoló.
A világ, vagyis az Istentől elidegenedett emberiség nagy része a gonosz hatalmában van. A démoni befolyás által az egész lakott bolygótokat félrevezeti, beleértve a földi uralkodókat is, mert még mindig a béke és biztonság létrehozásának emberi terveivel hitegeti őket. Könnyű a világ modelljéhez igazodni, és a világ rossz szelleme miatt támogatói neheztelni fognak rátok, ha már Úton jártok. Valódi erőfeszítésre és hitre van szükség ahhoz, hogy a Teremtő szemszögéből nézzétek a dolgokat és megértsétek, hogy ennek a rendszernek a bölcsessége bolond szűklátókörűségből ered. Az emberi társadalom még jelenleg is szellemileg beteg és fertőz. Ti sem tudjátok meggyógyítani, mert ez a betegség a halálhoz vezet, egyéneknek azonban tudtok segíteni, hogy megtalálják a szellemi gyógyulás Útját, és életben maradjanak Isten Új, már biztosan bekövetkező rendszere számára. Ez a ti feladatotok és lelki, szellemi felemelkedésetek kulcsa is egyben, mert ti már tisztábban látjátok az igazságot. Segítő szellemeitek és lelketek Istennel és embertársaitokkal való helyes kapcsolatra épülő szabadságot, békét és biztonságot eredményező vezetést biztosít számotokra.