22. A Teremtés hogyanja


Az atomrobbantás sok mindent megértet veletek a teremtés és anyaglétrehozás folyamatából. Egy szuperkritikus tömegű urán robbanásakor különféle anyagok alakulnak ki, de össztömegük kevesebb, mint az eredeti urán tömege, mert abból bizonyos mennyiség átalakul, és félelmetes energiaként szabadul fel. A hidrogénbomba robbanásakor a hidrogénatomok egyesülnek, és héliummá alakulnak át.

A keletkező hélium tömege itt is kisebb, mint az eredeti hidrogéné, mert annak egy része robbanási energiává alakul át. Láthatjátok, hogy egy kevés anyag hatalmas mennyiségű energiát képvisel. A Napban zajló termonukleáris folyamatok másodpercenként 564 millió tonna hidrogént alakítanak át 560 millió tonna héliummá. Tehát 4 millió tonna anyag energiává alakul, melynek egy része eljut Földetekre, és fenntartja az élet egyensúlyát.
A Teremtő a dinamikus forrása a Földeteket alkotó elemeknek. Ez sokkal többet jelent, mint az anyag kifogástalan előállítása. A Föld méretének, tengely körüli forgásának, a Naptól mért távolságának, tengelye hajlásszögének és a Nap körüli, majdnem kör alakú pályájának épp így kifogástalannak, pontosnak kell lennie. A Teremtő természeti körforgásokat is működtetni kezdett, melyek alkalmassá tették bolygótokat arra, hogy élőlényeket tartson el. Ha a bibliai teremtési napokat jól értelmezték volna elődeitek, rájöhettek volna, hogy a napok évezredeket, évmilliókat, korszakokat jelentettek. Teremtő nagy Szellemek hosszú gyakorlómunkájának eredményeképpen alakult ki folyamatos változtatásokkal a légkör után a növény-, majd az állatvilág és végül az ember. Semmi nem változtathatja meg Isten kijelentett szándékát, hogy az egész Föld boldog, békében élő emberek lakhelye legyen. Ő előre látta annak lehetőségét, hogy idővel egyesek a független, nagy, lázadó cselekedetek mellett döntenek. Semmi, még egy égi vagy földi lázadás sem képes meghiúsítani szándékának beteljesedését. Emberek és a szellemteremtmények is biztosak lehetnek abban, hogy a hetedik „nap” végére béke és boldogság fog uralkodni az egész világegyetemben. Értsétek ezt úgy, hogy a Föld megalkotása, rajta az igazi élettel, most tart a hetedik „napnál” illetve ez a befejező korszak, mert mindent számba véve Teremtőtök jó előre tisztában volt szabad akaratotok próbáival, útvesztőivel, és igazságosan csak ezek után ítélhet és fejezheti be művét eredeti szándéka szerint.