21. Aki nem halad, az (el)marad

Szomorú tény, hogy sok ember még ma is inkább a jelenlegi világrendszer mellett tart ki, annak látható kudarcai és gonoszsága ellenére. Nem akarnak az igazságosság felé fordulni, mert úgy látják, hogy az nekik is hátrányos. Olyan vallási és politikai vezetésben bíznak, akiknek érdekükben áll a jelen állapot fenntartása. Az ilyenek a Luciferi erők hatása alatt állnak, és nem az igazságot, hanem a hasznot óhajtják. A Teremtő türelmének tehát méltán van határa!

Az igazak és felemelkedők iránti szeretete nem teszi lehetővé, hogy hagyja őket elveszni. Azok pusztulása, akik kitartanak a bűnös világ és annak akarása mellett, olyan ár, amelyet meg kell fizetni azokért, akik azt szeretnék, ami a jó, ami a helyes. Lehetővé teszi egy Új, igazságos Föld létrejöttét, ahol a túlélők képesek lesznek szeretetben együtt dolgozni saját fejlődésükért. Az akkor élők a szeretetet, az elfogadást és az igazságot fogják tanulni és gyakorolni.
Sokan szeretnének örökké, békében élni itt a Földön ma is, de mégsem hajlandók életmódjukon változtatni, mert nem törődnek embertársaikkal. Az Új rendszer híre csak azok előtt tűnik vonzónak, akik igazságosak. A többiekben az ítélet érzését kelti, pedig egyáltalán nem ésszerűtlen dolog a tartós egészségben és életben reménykedni. A Teremtő a bolygó megművelését, gondozását bízta és bízza újra rátok, de most már ezt a munkát csak az arra érdemesek végezhetik el. A gonosz megsemmisítésével ugyanis az Isten eredeti szándéka szerinti Föld valósul meg és teljesedik be. Földetek nem csak a tervezőasztalon, de a valóságban is olyan lesz, amilyennek alkotója megálmodta. Már semmi és senki sem akadályozhatja meg azt, hogy földi paradicsomi területek helyett – melyeket az ember lerombolt – eredeti Paradicsomi Föld legyen a jók, a szeretetteljes emberek otthona.