20. Égi jelek

A világ vége kifejezésről és annak idejéről úgy beszélgessetek, hogy tudatában kell lennetek annak, hogy az nem a Föld végét, hanem a sátáni rendszer és híveinek végét és a ti kísértőtöktől való megszabadulást is jelenti. A Krisztusi égi kormányzat már megkezdte működését és ennek jeleit egy idő óta tapasztaljátok is.

1914-ben kitört az első totális világháború, majd alig 21 év múlva a második, és ez még egyszer olyan pusztító volt. Azóta is 25 millió ember pusztult el 150 háborúban a mai időkig.

A háborúk utáni éhínségben is embermilliók vesztek el. Minden nyolcadi-kilencedik másodpercben meghal valaki a rosszul tápláltság miatt fellépő betegségek miatt.

Az első világháború után 21 millióan haltak meg spanyolnáthában. Később évente milliók haltak meg szívbajban és a rák által, és közben elkezdtek pusztítani a nemi betegségek és más ragályok. 1914 óta mostanáig több nagy földrengés volt, mint történelmetek során bármikor. 1000 évre visszamenőleg 24 nagyobb földrengés volt 1 973 560 áldozattal. Innen kezdődően 65 év alatt 1980-ig a 43 nagy rengés 1 614 680 embert pusztított el.

Erőszakos bűncselekmények: Gyilkosságok, erőszakos nemi közösülések, rablások. Az Egyesült Államokban másodpercenként ölnek meg, erőszakolnak meg, rabolnak ki embereket. A félelem uralkodik.

Gyermekek engedetlensége a szülők iránt: Lázadnak minden tekintéllyel szemben. Az össz. bűncselekmények kb. felét 10-17 évesek követik el. Még soha nem uralkodott el így a szülők iránti lázadás, elégedetlenség.

Pénzimádat: Lopni, csalni, ölni képesek emberek a pénzért. Olyan dolgokat tesznek, alkotnak, gyártanak, melyek sok pénzt hoznak, és kárára vannak az embereknek, megbetegítenek, megölnek másokat. Vegyi anyagok, mérgező játékok, drog.

A Föld pusztítása: A szennyezett levegő, víz, talaj, ennivaló már majdnem alkalmatlanná tette a Földet az emberi élet számára, ezért itt kellett először közbelépni az Isteni ható energiák segítségével. A feladattal ellátott nagy szellemek és harcosok itt léptek először akcióba.

Földetek és környezete a Teremtő erő és a gonosz harcának színtere lett. Ez az égi háború nyitja meg az utat egy igazságos, új rendszer előtt. Ellentétben az emberek háborújával, ahol jók-rosszak egyaránt pusztulnak, itt már csak a Luciferi erők, a gonosz hatalma van és lesz megtörve, elpusztítva. A ti, vagyis a túlélők feladata a romok eltüntetése, a paradicsomi környezet kiterjesztése, a Föld tökéletes lakóhellyé alakítása égi csatornáitok segítségével. A vezetők és a nagy Szellemek pedig az éghajlatot és a Föld termelő termőképességét biztosítják. Az égi segítők azt is lehetővé teszik, hogy az anyagváltozás során védelmet élvezzetek a betegségek, az öregedés majd a halál ellen.
Első lépésben a visszafiatalodás is ilyen égi ajándék lesz az arra érdemes öregeknek. Erre mondja a Bibliátok, hogy újrateremtés lesz, ez pedig a Föld és az emberiség kiválasztott tagjainak újjáteremtése, ahonnan az új, fejlettebb létet kezdhetik gyakorolni, és majd elválik, hogy kísértés nélkül önmagukban a jót vagy a rosszat engedik felülkerekedni. Akiben a jó érvényesül, elérheti a már elmagyarázott örök életet, akiben pedig a rossz, az rezgésszáma folytán megöregszik és meghal, vagyis az Ősanya energiái őt nem védik, tehát szétválasztódik. Ez egy hosszú, emberöltőnyi időszak lesz, melyet a Biblia ítéletnapként említ.

Ebből tudhatjátok már, hogy azok a lelkek-emberek, akik túlélik ill. túlélték a végítélet hosszú, emberöltőnyi időszakát, újabb próba elé néznek, ahol a jól haladók az emberiség tisztasága érdekében még egy lehetőséget kapnak a fejlődésre vagy elbukásra. Ezen időszak végén már csak a fejlődőképes, igaz úton járók, a Teremtő felé egyre jobban közelítők élnek. Ez az út az a hosszú, vagyis örök élet, mely után nem következik halál, hanem a lélek teljes tisztulása általi felemelkedés, szellemmé válás.
Azok a szellemek, akik köztetek testhez kapcsolódva segítőként feladattal élnek, bár földi életük során óhatatlanul foltosodnak, már a mostani életük alapján ítéltetnek meg. Ezután vagy egyenesen, vagy a harmadik birodalmon keresztül visszatérhetnek oda, ahonnan közétek érkeztek, és ott folytathatják saját felemelkedési, Istenhez közelítő tisztulásukat, vagy a lélek szintjére ereszkedve végig kell, hogy járják a fent elmondott ítéletnap időszakát.