19. A változások okai

A rossz szellemek és démonok azok a létező lények, akik csatlakoztak a Sátánhoz a Teremtő elleni lázadásban, és nem hallgattak a figyelmeztetésre. Az emberek félrevezetésének kiváló eszközei a spiritiszta szeánszok, jóslások, varázslások. Ezért intelek titeket, hogy legfőképp ezektől, és a fekete mágiától tartsátok távol magatokat.

Sátán a dolgok jelenlegi rendszerének az okozója és fenntartója, világi kormányokat és hamis vallásokat használ fel arra, hogy elfedje az ember elől az igazságot, s mivel a spiritizmus a rossz szellemekkel való kapcsolatfelvétel, ennek gyakorlása is teret biztosít a démonok befolyásának. Ezek a befolyások komoly károkat okozhatnak a lélek fejlődésében. Bárhová néztek e világban, bűnt, gyűlölködést és bajt láttok. Gyakran az ártatlanok szenvednek. Ezeket a gonoszságokat ember követi el ember ellen. Legtöbbje elkerülhető lenne az Isteni Törvények betartásával, mert ezek tiltják a gyilkolást, lopást, mohóságot, részegséget és más olyan tetteket, amelyektől az emberek szenvednek.
A Teremtő csodálatos aggyal és testtel, és olyan képességekkel teremtette az embert, hogy elvezhesse az életet. Nem akarta, hogy bajokkal küszködjetek. A Sátán indította el Földeteken a gonoszságot. Az első képletes Ádámok és Évák is hibáztathatók, mert a gonosz hatása alá kerültek. Isten megengedte a bűnt és a szenvedést, hogy bizonyítsa szabad akaratú teremtményeinek a bűn miatti tökéletlenséget. Elég időt adott annak tisztázódására, hogy hová juttok saját látható és a Sátán láthatatlan vezetése alatt. Az elmúlt 6000 év azt mutatja, hogy nem tudtátok sikeresen irányítani magatokat Isten törvényeinek betartása nélkül. Lehet-e haladásnak nevezni azt, hogy az íjakat atombombák váltották fel? Használ-e az embereknek, hogy modern, kényelmesen felszerelt házakat épít, de a családokat elszakítják egymástól e világ bajai? Az utcai biztonság hiánya, az anyagi javak és emberéletek pusztítása, a törvénytelenségek mind-mind Isten törvényének be nem tartásából, a Sátánnak az emberre való befolyásából erednek. Ember uralkodik emberen a maga kárára. Elég időt kaptatok a kísérletezésre. Kb. 6000 éves emberi önkormányzás után, amikor a tudomány a fejlődés csúcspontjára jutott, az emberiség az önpusztítás lehetőségével áll szemben. Még a jó szándékú emberi kormányzatok sem tudják megakadályozni a bűnözést, a fajgyűlöletet, nem tudták biztosítani a kellő táplálékot, lakhelyet, és nem tudták megszüntetni a betegségeket, az öregedést és a halált, tehát képtelenek megoldani az emberiség problémáit.
Kell tehát egy igazságos kormányzat, amely mindenki számára lehetővé teszi a teljes és boldog életet. A Teremtő ígérete szerint küld majd egy magot, aki szervezetének irányítója lesz. Már előkészületeket tett az igazságos világ létrehozatalára. A nagy változások vége felé járva, közel az idő, amikor a Teremtő ereje megsemmisíti a földi rendszereket, és saját irányítása alá vonja bolygótokat. Megszünteti a betegséget, az öregedést és a halált, a bűnözést, éhínséget, és az emberek igazi békében és biztonságban élhetnek.
Az Isteni energiák nagy változásokat idéznek elő a Föld és az arra érdemes emberek életében és minőségében. Az a 144 000 égi vezető, akik a Krisztusi energiák segítségével ezeket a változásokat létrehozták és be is fogják fejezni, már kiválasztatott. Ők valaha, illetve napjaitokban is élő, tiszta emberek, lelkek-szellemek. Tehát olyanok fognak irányítani, akiknek emberi tapasztalatuk van. Ők alkotják az Új Eget, és tevékenységük hatására alakul az Új Föld és emberiség, amely ezt a rendszert és állapotokat az egész bolygóra kiterjeszti szorgos munkájával. Ők pedig a jelen gonosz rendszerének arra érdemes túlélői lesznek. A földi kijelölt vezetők pedig az égieknek lesznek alárendelve, mintegy antennaként működnek a rohamosan fejlődő anyagi világ és a Nagy Szellemek vezetése között.