17. Isten védelme

Ti, akik már az igaz utat próbáljátok, némileg zavarba jöttök, ha megfigyelitek a világhelyzetet. Olyan dolgok láttán, mint a háborúk, betegségek, bűnözés, katasztrófák, elgondolkodhattok azon, hogy mit hoz a jövő. A kormányzatok nem kecsegtetik az embert nagy reményekkel, de Istentől megbízható magyarázatot kaptok e lesújtó napokra. Ezek a helyzetek, világesemények világosan jelzik, hogy utolsó napjaiba érkezett az Istentelen rendszer.

Isten királysága már megkezdte uralmát. A szétválasztás hosszú, nehéz korszaka a vége felé közeledik. Sátán és démonai Földközelbe kötöttsége jellemző eseményeket hozott magával. Példátlan hadviselés, éhínség, járványok, növekvő törvénytelenség, a Föld pusztítása, katasztrófák, pénzimádat, szülők iránti engedetlenség, a természetes vonzalom hiánya, önuralom hiánya, élvezethajszolás, a jóság szeretetének hiánya, -rendszer, mely elveti az ezekre az utolsó napokra vonatkozó bizonyítékokat.

Itt tart most a földi ember. De beléptetek a harcnak abba a szakaszába, amikor Isten királyságának világméretű hirdetése lassan, de biztosan tért fog hódítani. Ehhez a feladathoz kezdtek felnőni, és alkalmassá váltok az Isteni energiák és információk közvetítésére. Ezekben a végső időkben a fejlődő, tisztuló lelkek ezeket a segítségeket nem csak azért kapják, hogy másokon segíthessenek, hanem azért is, hogy erejük legyen a jó úton haladni, elkülöníteni a jót a rossztól.

Sátán már nem csábít, hanem támad. Gyógyít és csodát tesz, hogy megtévessze az embert. Azokat keresi meg, akik hozzájutnak az égi erőkhöz, tudáshoz, energiákhoz. Mivel egy démonoktól ellepett világban éltek, fontos, hogy Isten védelmét élvezzétek. Ezzel a védelemmel lélekben, és hétköznapjaitokban a Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság megvalósításával válhattok fokozatosan az Isteni energiák hordozóivá és közvetítőivé, embertársaitok segítőivé, tanítóivá, gyógyítóivá, hogy a nagy változás után az égi vagy a földi paradicsomi környezetben találjátok meg munkátok gyümölcsét, az örök létet és a tiszta, boldog életet, melyet a Teremtő eredeti szándéka biztosít nektek azzal, hogy megszünteti a gonosz erők hatalmát a Földön és környezetében, mint ahogyan már megszüntette a legfelsőbb szférákban.

A Földért folyó harcok véget érnek, és az arra érdemes emberek egy kísértés, bűn és gonoszság nélküli világban boldogan élhetnek lelkük-szellemük szabad akarata, a szeretet és igazságosság tiszta körülményei között, és dolgozhatnak a paradicsomi világ kiterjesztésén a Teremtő akarata szerint.