13. A Föld tisztulása

Az atomháború veszélyén kívül, ma már komoly aggodalmat kelt a levegő szennyezettsége. Az erdők ijesztő mértékben megtizedelődtek, pedig létfontosságú szerepük van a Föld oxigén- és vízháztartásában és a talaj megőrzésében. A tudatlanság és kapzsiság folytán hatalmas termőterületek mentek tönkre. A vizek vegyi anyagokkal szennyezettek. A politikai és társadalmi körülmények miatt az élet egyre veszélyesebb. Az emberek családi élete távolról sem kielégítő, hisz gyakran éppen a fenti okok miatt a szeretet és elfogadás köteléke hiányzik.


A nukleáris háború kilátása rémülettel tölti el az embereket. De kinek a törvényei szabályozzák az atomon belüli magreakciókat, melyek a csillagok, bolygók megszámolhatatlan milliárdjaiban oly félelmetes mértékben játszódnak le. Istennek van elég hatalma és bölcsessége, hogy megvédje az életet Földeteken. Azok a problémák sem hiúsíthatják meg Isten szándékát, amelyeket az emberi tudatlanság és önzés a környezetszennyezéssel létrehozott.

Aki a Földet és a rajta lévő csodálatos létformákat megalkotta, arra is képes, hogy rendet teremtsen azon. Istennek nem áll szándékában megsemmisíteni a Földet, sem teremtett lényeit, csak azt nem engedi, hogy tovább hasson a Sátán és a bűn.

Az eljövendő Földet istenszerető, embertársaikat szerető emberek fogják lakni. Egy új emberi társadalom, földi-paradicsomi körülmények közt fog élni, ahogy eredetileg a Teremtő szándékában állt.

Isten már nem fog megtűrni olyan embereket és szervezeteket, amelyek szándékosan vagy közömbösségből Sátánt követik. Nem engedi, hogy tönkretegyék a Földet és mások életét. A pusztítás végigjár a Földön, de nem válogatás nélkül, ahogy a háborúk pusztítanak, hanem égi irányítással, és csak a rosszak vesznek el. Az Új Földön azok maradhatnak, akik szeretik embertársaikat és Istent, és így is élnek. Isten eredeti szándékának megfelelő emberek fognak élni, akik visszatükrözik az Isteni tulajdonságokat, kiterjesztik a paradicsomi állapotot az egész Földön, gondozzák a növény- és állatvilágot, és örökké élvezni fogják a földi életet.